Hieronder vind u informatie over ons Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Belangenvereniging Patiënten Chiropractie gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

Belangenvereniging Patiënten Chiropractie deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Belangenvereniging Patiënten Chiropractie bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Belangenvereniging Patiënten Chiropractie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen uw gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Belangenvereniging Patiënten Chiropractie informeert haar leden over de rechten ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens. Belangenvereniging Patiënten Chiropractie informeert haar leden over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.