Wat is de doelstelling van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC)?

De BPC is een vereniging van en voor chiropractiepatiënten, die zich sterk maakt voor alle mensen die chiropractische zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

De vereniging heeft ten doel het betaalbaar, doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk maken en houden van chiropractische zorg, voor alle patiënten in Nederland, zomede al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij zijn een startende vereniging. Ons beleidsplan is daarom de komende drie jaar met name gericht op:

a. Ledenaantal vergroten
b. Promoten van de vereniging en haar doelstellingen
c. Het realiseren van een platform voor het delen van informatie en patiëntervaringen
d. Leden enquêtes
 

De belangenbehartiging bestaat uit twee kernactiviteiten:

  1. Beleidsontwikkeling binnen de chiropractie met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van chiropractische zorg te behouden en te verbeteren.
  2. De versterking en ondersteuning van de individuele chiropractie patiënt. De BPC biedt patiënten informatie over keuzemogelijkheden, over verschillen in kwaliteit van zorg, over rechten etc. Ook ondersteuning bij vragen en klachten is belangrijk.


U kunt ons beleidsplan voor 2018 t/m 2020 opvragen na onze algemene ledenvergadering medio juli 2018 door een email te sturen naar info@belangenverenigingpatientenchiropractie.nl

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter: Mevrouw P.F. Bakker-Houtsma
  • Penningmeester: Mevrouw E. Timmers-Ansink
  • Secretaris: vacant
  • Algemeen bestuurslid: Mevrouw K. Kraak                                                                                           
  • Algemeen bestuurslid: De heer B. Blom
  • Algemeen bestuurslid: De heer B. Doeven

Bestuurders en vrijwilligers hebben de mogelijkheid hun onkosten te declareren, maar ontvangen geen bezoldiging.
 

Activiteiten 2017/2018

In deze periode hebben wij ons met name bezig gehouden met het vergroten van het ledenaantal, het werven van donateurs en de aanvraag van de ANBI status. Daarnaast zijn wij hard op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers, zodat wij de activiteiten uit het beleidsplan kunnen gaan realiseren. 

 

Financieel verslag

U kunt ons financieel verslag voor 2018 t/m 2020 opvragen na onze algemene ledenvergadering medio juli 2018 door een email te sturen naar info@belangenverenigingpatientenchiropractie.nl

Financieel Jaarverslag 2017

 

RSIN/Fiscaal nummer: 855525976

 

Beroepsverenigingen

In Nederland zijn veel chiropractoren aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en ook geregistreerd bij Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Als u bij een geregistreerd chiropractor een afspraak maakt, weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd is.