Welkom op de homepage van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie


 

 

Op dit moment ruim 3500 leden!

 

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een: 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels, zie hier voor meer informatie