Welkom op de homepage van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie


 

 

Op dit moment ruim 2600 leden!

ANBI status per 01-01-2018!

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting

(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels), zie voor meer informatie ook 

https://bit.ly/2rByP4G