Welkom op de homepage van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie


 

 

Op dit moment ruim 3500 leden!

 

Graag nodigen we u uit voor de ALV op 3 juli om 20.00 uur a.s. in Alphen aan de Rijn (Sanos Rugzorg, Cantharel 6-8).

Agenda:

  • Opening en welkom door de voorzitter
  • Terugblik afgelopen jaar
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascontrole commissie
  • Benoeming kascontrole commissie
  • Afsluiting officiële gedeelte
  • Korte pauze
  • Presentatie van Maurice Blom, chiropractor: ‘lage rugklachten specifiek gemaakt’

Aanmelden voor de ALV kan via deze link of stuur een mail naar: info@bvpatientenchiropractie.nl

 

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een: 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels, zie hier voor meer informatie